แจ้งการเล่นน้ำฟรีไม่มีค่าบริการ

30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค.66 เล่นฟรี ❗❗❗ไม่มีค่าบริการ *สวมใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น*