วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลบางทราย จ.ชลบุรี นำโดย นายนิกร มิตรพระพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางทราย ณ เทศบาลตำบลพระแท่น ทั้งนี้มีการแสดงเล่านิทาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
+31
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

6