วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ ผอ.กอง ประชุมประจำสัปดาห์ (ประชุมเสือใหญ่) ซึ่งเป็นการมอบนโยบาย และการรายงานผลการปฎิบัติงานของแต่ละกอง เน้นย้ำเรื่องการผลิตน้ำประปา และการจัดเก็บค่าน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ , การการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 17 เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น