วันที่ 4 เมษายน เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพระแท่น 22 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโปร่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร ด้วยงบประมาณ 1,739,000 บาท โดยมี เครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริตเทศบาลตำบลพระแท่น สภาประชาชนหมู่ 5 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย