ต้อนรับคณะ ทต

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ นำโดย นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณ นายกวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ และคณะ ที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นจำนวนเงิน 6,472 บาท