ต้อนรันคณะ ทต.หัวถนน

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นางเรณู ศรีพล รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลหัวถนน จ.ชลบุรี นำโดย นายพยนต์ อนันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวถนนและคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณ เทศบาลตำบลหัวถนน ที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นจำนวนเงิน 2,235 บาท