วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นางเรณู ศรีพล รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลตำบลปัถวี จ.จันทบุรี นำโดย นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี และคณะ ทั้งนี้ นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี นายกเทศมนตรีตำบลเลาขวัญ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วย ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบพระคุณ นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี และคณะ และนายบุญเสริม ผิวอ่อนดี นายกเทศมนตรีตำบลเลาขวัญ ที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ยากไร้เทศบาลตำบลพระแท่น เป็นจำนวนเงิน 3,642 บาท