กราฟแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่น


รายงานการดำเนินการเทศบาลตำบลพระแท่น


รายงานการดำเนิน 1 เดือนรายงานการดำเนิน 3 เดือนรายงานการดำเนิน 1 ปี

รายงานการดำเนินการกองคลัง


รายงานการดำเนิน 1 เดือนรายงานการดำเนิน 3 เดือนรายงานการดำเนิน 1 ปี

รายงานการดำเนินการกองช่าง


รายงานการดำเนิน 1 เดือนรายงานการดำเนิน 3 เดือนรายงานการดำเนิน 1 ปี

รายงานการดำเนินการกองสาธารณสุข


รายงานการดำเนิน 1 เดือนรายงานการดำเนิน 3 เดือนรายงานการดำเนิน 1 ปี

รายงานการดำเนินการสำนักปลัด


รายงานการดำเนิน 1 เดือนรายงานการดำเนิน 3 เดือนรายงานการดำเนิน 1 ปี