MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ต้อนรับ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการลงพื้นที่เปิดงาน “MOI Waste Bank Week –มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 1 บ้านสำนักเย็น โดยทั้งนี้เทศบาลตำบลพระแท่นดำเนินการธนาคารขยะมาอย่างยาวนาน จนได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดกาญจนบุรี